Yüksek Lisans Eğitim Planı

GÜZ YARIYILI

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

Zorunlu/Seçmeli

ECTS

ESM 500*

Seminer

0

2

0

Zorunlu

4

ESM 501

Mühendislikte Matematik Metotlar -I

3

0

3

Seçmeli

7

ESM 503

İleri Isı Geçişi

3

0

3

Seçmeli

7

ESM 505

İleri Termodinamik

3

0

3

Seçmeli

7

ESM 507

İleri Akışkanlar Mekaniği

3

0

3

Seçmeli

7

ESM 509

Nükleer Enerji Mühendisliği-I

3

0

3

Seçmeli

7

ESM 511

Enerji, Çevre ve Hukuku

3

0

3

Seçmeli

7

ESM 517

Enerji Üretiminin Temelleri

3

0

3

Seçmeli

7

ESM 519

Güneş Enerjisi ve Sistemleri

3

0

3

Seçmeli

7

ESM 521

Biyokütle ve Dönüşüm Teknolojileri

3

0

3

Seçmeli

7

ESM 523

Hidrojen Enerjisi Teknolojileri

3

0

3

Seçmeli

7

ESM 527

Doğalgaz Sistemleri

3

0

3

Seçmeli

7

ESM 529

Özel Elektrik Makineleri

3

0

3

Seçmeli

7

ESM 531

Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Simülasyonu

3

0

3

Seçmeli

7

ESM 535

Piezoelektrik Sistemler ve Uygulamaları

3

0

3

Seçmeli

7

ESM 800**

Tez Çalışması

-

-

-

Zorunlu

25

YBD 501

İngilizce- I

9

0

9

Seçmeli

9

ESM 801***

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

Zorunlu

5

BAHAR YARIYILI

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

Zorunlu/Seçmeli

ECTS

ESM 500*

Seminer

0

2

0

Zorunlu

4

ESM 502

Enerji Depolama Sistemleri

3

0

3

Seçmeli

7

ESM 504

Rüzgâr Enerjisi Dönüştürme Sistemleri

3

0

3

Seçmeli

7

ESM 506

Enerji Verimliliği ve Yönetimi

3

0

3

Seçmeli

7

ESM 508

Jeotermal Enerji ve Sistemleri

3

0

3

Seçmeli

7

ESM 522

Nükleer Yakıt ve Atık Yönetimi

3

0

3

Seçmeli

7

ESM 526

Hidro-elektrik Enerjisi

3

0

3

Seçmeli

7

ESM 528

Yanma ve Hava Kirliliği

3

0

3

Seçmeli

7

ESM 532

Kontrol Sist. Tasarımı ve Simülasyonu

3

0

3

Seçmeli

7

ESM 534

Mühendislikte İleri Sayısal Yöntemler

3

0

3

Seçmeli

7

ESM 536

Endüstriyel Otomasyon Sistemleri ve Uygulamaları

3

0

3

Seçmeli

7

ESM 510

Hesaplamalı Akış. Din. ve Isı Transferi

3

0

3

Seçmeli

7

ESM 538

PEM Tipi Yakıt Pili Teknolojisi

3

0

3

Seçmeli

7

ESM 800**

Tez Çalışması

-

-

-

Zorunlu

25

YBD 502

İngilizce- II

9

0

9

Seçmeli

9

ESM 801***

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

Zorunlu

5

*ESM 500 Seminer dersinin herhangi bir yarıyılda “Anabilim Dalı Seminer Dersi” olarak alınıp başarılması zorunludur.

**Tez aşamasındaki her öğrenci tarafından alınır ve danışman tarafından sonucu “Başarılı/ Başarısız” olarak değerlendirilir.

***ESM 801 Uzmanlık Alan Dersi, Enstitü Kurulunun 03.05.2005 tarih ve 03 sayılı toplantısında alınan kararı doğrultusunda yürütülür ve kodlanılır.