Komisyonlar
MÜDEK Akreditasyon ve Koordinasyon Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Mert Taş
Prof. Dr. Nesrin Kayataş Demir
Prof. Dr. Gamze GENÇ
Arş. Gör. Sinem Keskin
Alt Yapı Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Saltuk Buğra Selçuklu
Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç
Doç. Dr. Gülşah Elden
Prof. Dr. Gamze GENÇ
Bilgi İşlem Komisyonu - Bölüm Katalog Sorumluluğu
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Saltuk Buğra Selçuklu
Yıl içi ve Bitirme Ödevleri Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Saltuk Buğra Selçuklu
Prof. Dr. Gamze GENÇ
Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç
Doç. Dr. Gülşah Elden
Dr. Öğr. Üyesi Halil Hakan Açıkel
Dökümantasyon Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Mert Taş
Eğitim Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Saltuk Buğra Selçuklu
Prof. Dr. Gamze GENÇ
Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç
Doç. Dr. Gülşah Elden
İç-Dış Paydaşlar ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Sinem Keskin
İdari ve Mali İşler Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Saltuk Buğra Selçuklu
Prof. Dr. Gamze GENÇ
Lisans İntibak Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Sinem Keskin
Lisansüstü İntibak Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Gamze GENÇ
Doç. Dr. Gülşah Elden
Staj Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Mert Taş
Arş. Gör. Sinem Keskin
Mezuniyet Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç
Arş. Gör. Mert Taş
Arş. Gör. Sinem Keskin
Öğrenci Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Sinem Keskin
Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Nesrin Kayataş Demir
Prof. Dr. Gamze GENÇ
Arş. Gör. Mert Taş
Arş. Gör. Sinem Keskin
ERASMUS Bölüm Koordinatörü
MEVLANA Bölüm Koordinatörü
FARABİ Bölüm Koordinatörü
Bölüm Veri Toplama ve Değerlendirme Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Halil Hakan Açıkel
Arş. Gör. Mert Taş
Arş. Gör. Sinem Keskin
Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Sinem Keskin
Uzaktan Eğitim Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Sinem Keskin
Akademik Teşvik Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç
Dr. Öğr. Üyesi Halil Hakan Açıkel
Sınıflar ve Sistem Odası Sorumluları
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Mert Taş
Arş. Gör. Sinem Keskin
Ders Programı Hazırlama Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Sinem Keskin
Websitesi Yönetimi
Bölüm Burs İşleri Sorumlusu
Ders Bilgi Paketi Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Mert Taş
Sınav Programı Hazırlama Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Halil Hakan Açıkel
Arş. Gör. Mert Taş
Arş. Gör. Sinem Keskin
Engelsiz Birim Sorumlusu
Yaz Okulu Eğitim Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Saltuk Buğra Selçuklu
Laboratuvar Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Mert Taş
Arş. Gör. Sinem Keskin