Bölüm Başkanının Mesajı

Enerji, üretimde kullanılması zorunlu bir üretim faktörü ve toplumun refahının yükselmesi için gerekli bir unsur olarak, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel girdilerinden birisidir. Enerjiye olan talebin giderek artması, dünyanın petrol, doğal gaz ve kömür gibi sınırlı fosil yakıt kaynaklarının azalması, sanayileşen ülkelerin çevre problemlerinin giderek ön plana çıkması ve petrol fiyatlarının değişkenlik göstermesi gibi faktörler, enerji kaynakları ile enerjinin etkin kullanımı konularını her zaman ön planda tutmaktadır. Bir taraftan bu kaynakların verimli kullanımında iyileştirme, diğer taraftan da nükleer enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak tanımlanan hidrolik, güneş, rüzgar, biokütle gibi tükenmez kaynaklardan üretim önem kazanmıştır. Enerji üretimindeki yetersizlik, hidrojen gibi bu güne kadar kullanılmamış kaynakların da devreye girebilmesi için yeni araştırmaların önünü açmıştır.

Gelişmekte olan ülkeler statüsünde olan ülkemizde sanayileşme giderek artmakta, bunun beraberinde gelişmişliğin de bir ölçüsü olan kişi başına enerji tüketim miktarının da artması enerjinin önemini ortaya koymaktadır. Türkiye açısından bakıldığında enerji sektörüne yapılacak yatırımların çok elzem olduğu hemen görülmektedir. Ayrıca Türkiye’yi bir enerji koridoru haline getiren projeler gündemdedir. Yapım ya da tasarım aşamalarında olan projelerle Türkiye, kuzeyden güneye, doğudan batıya petrol ya da doğal gaz borularıyla donatılacaktır. Türkiye, mevcut jeostaretejik konumunun etkin bir biçimde kullanılmasıyla, enerji üreticisi ve tüketicisi ülkeler arasında “Enerji Koridoru” durumuna gelmiştir. Bu durum ülkemizin bir enerji merkezi olmasını sağlayacaktır. Bu olgu, tek başına, ülkemizde enerjiyi sürekli olarak gündemin en önemli maddelerinden biri yapmaya yeterlidir. Bu kaynakların çok daha verimli olarak kullanılabilmeleri, Enerji Sistemleri Mühendisliğine olan talebi açıkça göstermektedir.

Sonuç olarak, Türkiye'de şu anda holdingler enerji sektörünün gelişiminin farkındalar ve lisans almak, bu alanda yer kapmak için yarışıyorlar. Demek ki biz de doğru yoldayız. Bundan önce enerji sektöründe makine ve elektrik mühendisleri istihdam ediliyordu. Ama biz ve bizim gibi bölümlerin mezun ettiği öğrenciler sayesinde artık enerji mühendisleri istihdam edilecek. O nedenle, bu bölümden güçlü bir teorik eğtimin yanı sıra UYGULAMALI  egitim alıp, teknolojiyi iyi kullanabilen, bilgi ve tecrübeyle donanımlı ve kültür düzeyi yüksek mühendisler olarak mezun olacak öğencilerimizin sektörde hakettikleri kadrolara geleceği aşikardır.

Prof.Dr. Hüseyin YAPICI
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı