Projeler

# Proje Destekçisi Proje No Proje Başlığı Proje Yürütücüleri Proje Tamamlanma Tarihi
1 BAP FDK-2017-7579 CANDU VE PWR REAKTÖRLERİNDE AÇIĞA ÇIKAN KISA ÖMÜRLÜ FİSYON ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE UZUN ÖMÜRLÜ FİSYON ÜRÜNLERİNİN HIZLANDIRICI SÜRÜCÜLÜ SİSTEMDE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Hüseyin Yapıcı
Yard.Arş.
ALPER BUĞRA ARSLAN
Devam Ediyor
PBY : 2017
2 BAP FDK-2016-6871 DEPO GAZINDAN ELEKTRİK ÜRETEN HİBRİT BİR SİSTEMİN TERMODİNAMİK ANALİZİ VE YAŞAM DÖNGÜ DEĞERLENDİRMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Nesrin Kayataş Demir
Devam Ediyor
PBY : 2016
3 BAP FYL-2017-7683 Rüzgar hızlarındaki anlık değişimlerin kanat aerodinamik performansına etkisinin incelenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Gamze Genç
Yard.Arş.
Burak KARAKAYA
2017 - 2018
4 BAP FLO-2017-7586 CANDU37 Termal Reaktörünün soğutulmasının Sayısal Olarak Modellenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Hüseyin Yapıcı
Yard.Arş.
DİLEK SAYGAN
2017 - 2018
5 BAP FYL-2017-7235 PEM YAKIT HÜCRESİ PERFORMANSI ÜZERİNE ANİZOTROPİK ELEKTRİKSEL İLETKENLİK VE DİRENÇ ETKİLERİNİN DENEYSEL VE SAYISAL ARAŞTIRILMASI Proje Yöneticisi
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Elden
2017 - 2019
6 BAP FYL-2017-7279 PEM ELEKTROLİZÖRLERDE VOLTAJ DARBESİNİN HÜCRE PERFORMANSINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Nesrin Kayataş Demir
2017 - 2019
7 BAP FDK-2016-6705 PEM ELEKTROLİZÖRLERDE MANYETİK ALANIN HÜCRE PERFORMANSINA ETKİSİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Nesrin Kayataş Demir
2016 - 2018
8 BAP FDK-2015-5811 TORYUM, URANYUM VE KULLANILMIŞ YAKIT TRISO PARTİKÜLLERİ İLE YÜKLENMİŞ HIZLANDIRICI SÜRÜCÜLÜ SİSTEMİN YAKIT DÖNÜŞÜMÜ VE HİDROJEN ÜRETİM POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Hüseyin Yapıcı
Yard.Arş.
Prof. Dr. Gamze Genç
Yard.Arş.
Gizem Bakır
2015 - 2016
9 BAP FYL-2015-5695 PEM TİPİ YAKIT HÜCRELERİNDE DEĞİŞKEN AKIM YOĞUNLUĞUNUN ÇALIŞMA PARAMETRELERİNE GÖRE DEĞİŞİMİNİN DENEYSEL VE SAYISAL İNCELENMESİ Proje Yöneticisi
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Elden
Yard.Arş.
Arş. Gör. Mert Taş
2015 - 2018
10 BAP FDK-2015-6172 RÜZGAR TÜRBİNİ KANADI ÜZERİNDEKİ AKIŞIN ESNEKLİK İLE KONTROLÜ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Halil Hakan Açıkel
Yard.Arş.
Hacımurat DEMİR
2015 - 2018
11 BAP FDK-2015-6171 ESNEK KANATLARIN DÜŞÜK REYNOLDS SAYILARINDA KARARSIZ AERODİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç
Yard.Arş.
Hacımurat DEMİR
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Halil Hakan Açıkel
2015 - 2018
12 BAP FYL-2014-5420 DÜŞÜK REYNOLDS SAYILI AKIŞLARDA KANAT PROFİLİNİN KARARSIZ AERODİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç
2014 - 2016
13 BAP FYL-2014-4989 KAYSERİ-PINARBAŞI RÜZGÂR POTANSİYELİNE UYGUN MİKRO ÖLÇEKLİ RÜZGÂR TÜRBİNİ AERODİNAMİK TASARIMI VE OPTİMİZASYONU Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç
2014 - 2015
14 BAP FDA-2014-5273 ESNEK KANATLARIN DÜŞÜK REYNOLDS SAYILARINDA KARARSIZ (UNSTEADY) AERODİNAMİĞİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Halil Hakan Açıkel
Yard.Arş.
Hacımurat DEMİR
2014 - 2016
15 BAP FYL-2013-4493 SUSUZLAŞTIRILMIŞ ARITMA ÇAMURLARININ ENERJİSİNDEN FAYDALANABİLİRLİĞİN ARAŞTIRILMASI VE NİHAİ BERTARAFI Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Nesrin Kayataş Demir
2013 - 2015
16 BAP FYL-2013-4488 FÜZYON-FİSYON HİBRİD REAKTÖRÜNDE NÜKLEER HİDROJEN ÜRETİMİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Hüseyin Yapıcı
Yard.Arş.
Gizem Bakır
2013 - 2014
17 BAP FBY-12-4074 PBI esaslı membranda su buharının difüzyon katsayısının deneysel olarak belirlenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Gamze Genç
2012 - 2014
18 BAP FBY-12-4082 KATI OKSİT YAKIT HÜCRELİ GÜÇ ÜRETİM SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Nesrin Kayataş Demir
2012 - 2014
19 BAP FBY-12-4082 Katı Oksit Yakıt Hücreli Güç Üretim Sisteminin Enerji ve Ekserji Analizi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Gamze Genç
2012 - 2014
20 BAP FBY-12-4083 SİLİNDİRİK KATI OKSİT YAKIT HÜCRELERİNDE (SOFC) KATI ELEKTROLİTİN PERFORMANSININ ANALİZİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Nesrin Kayataş Demir
2012 - 2015
21 BAP FBY-12-3968 KAYSERİ İLİNDE GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SULAMA SİSTEMİ MALİYET ANALİZİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Hüseyin Yapıcı
Yard.Arş.
Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç
2012 - 2013
22 BAP FBY-12-3884 ANOT DESTEKLİ SİLİNDİRİK KATI OKSİT YAKIT HÜCRESİNİN SAYISAL MODELLENMESİ VE PERFORMANSININ ANALİZİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Nesrin Kayataş Demir
2012 - 2013
23 BAP FBY-12-4140 RÜZGAR SANTRALI KURULUM VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI ÜZERİNE UYGULAMA Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç
2012 - 2016
24 BAP FBY-11-3577 RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN YAŞAM DÖNGÜ ANALİZİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Nesrin Kayataş Demir
2011 - 2015
25 BAP FBY-11-3516 DÜŞÜK REYNOLDS SAYILI AKIŞLARDA KANAT PROFİLİ ÜZERİNDEKİ AKIŞA SES DALGALARININ ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç
2011 - 2013
26 BAP FBY-11-3813 SCRAMJET MOTORLARI İÇİN DENEY TASARIMI METOTLARINI KULLANARAK KAVRAMSAL TASARIM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç
2011 - 2014
27 BAP FBD-10-3354 NÜKLEER HİDROJEN ÜRETİMİ VE ÜRETİLEN HİDROJENİN POLİMER ELEKTROLİT MEMBRANLI YAKIT HÜCRELERİNDE UYGULAMASI Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Hüseyin Yapıcı
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Elden
2010 - 2013
28 BAP FBY-11-3518 RÜZGAR ENERJİSİ İLE HİDROJEN ÜRETİMİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Gamze Genç
Yard.Arş.
Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç
2010 - 2011
29 BAP FOA-10-2885 Hidrojen Teknolojisi, Polimer Elektrolit Membranlı Yakıt Hücresi Araştırma Projesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Hüseyin Yapıcı
Yard.Arş.
Prof. Dr. Nesrin Kayataş Demir
Yard.Arş.
Prof. Dr. Gamze Genç
2010 - 2014
30 BAP FBA-10-3355 DÜŞÜK RE SAYILI AKIŞTA NACA2415 KANAT PROFİLİ ÜZERİNDE OLUŞAN LAMİNER AYRILMA KABARCIĞI ve TÜRBÜLANSA GEÇİŞİN DETAYLI İNCELENMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç
2010 - 2012
31 BAP FBY-10-3369 DÜŞÜK RE SAYILI AKIŞTA NACA2415 KANAT PROFİLİ ÜZERİNDE OLUŞAN LAMİNER AYRILMA KABARCIĞINA AKIŞA PARALEL SES DALGALARININ ETKİSİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç
2010 - 2012
32 BAP FBT-07-61 SÜRÜ ZEKASI İLE YAPAY SİNİR AĞLARINDAN KURALLAR ÇIKARIMI Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Hüseyin Yapıcı
Yard.Arş.
Lale Özbakır
Yard.Arş.
Sinem Kulluk
2007 - 2009
33 BAP FBT-07-57 NÜKLEER ATIK YAKICI/DÖNÜŞTÜRÜCÜ SİSTEMLERİN OPTİMİZASYONU VE TERMAL ANALİZİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Hüseyin Yapıcı
Yard.Arş.
Prof. Dr. Nesrin Kayataş Demir
2007 - 2009
34 BAP FBA-06-27 RADOMLARIN EM TESTLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ. Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Hüseyin Yapıcı
Yard.Arş.
Murat Ekici
Yard.Arş.
Alparslan Çağrı Yapıcı
2006 - 2008
35 BAP FBT-06-83 ÇOK AMAÇLI PARÇAÇIK HIZLANDIRICI SÜRÜCÜLÜ KRİTİK-ALTI SİSTEM TASARIMI Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Hüseyin Yapıcı
Yard.Arş.
Prof. Dr. Gamze Genç
2006 - 2008
36 BAP FBT-06-32 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE METİN MADENCİLİĞİ İLE YENİ BİR SINIFLANDIRMA YÖNTEMİ GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Hüseyin Yapıcı
Yard.Arş.
FEYZA GÜRBÜZ
2006 - 2008
37 BAP FBT-06-31 HİDROJEN-DOĞAL GAZ KARIŞIMININ İÇTEN YANMALI MOTORLARLA UYGULAMASI Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Hüseyin Yapıcı
Yard.Arş.
BİLGE ALBAYRAK ÇEPER
2006 - 2008