Duyurular

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.10.2020 tarih ve E. 65034 sayılı yazısına istinaden 2020 Yılı Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen seçimle oluşturulan Üniversite Öğrenci Konseyinde, Bölümümüz öğrenci konsey üyeliği mezuniyet vb. gibi sebeplerden ötürü eksilmiştir. Elektronik ortamda öğrenci temsilciliği seçimleri yapılacaktır. Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilecek olan öğrenci temsilcilik seçimleri için 12 Kasım 2021 Cuma günü saat 17:00’ye kadar başvuruların OBİSİS aracılığıyla Erciyes Üniversitesi Seçim Kuruluna yapılması gerekmektedir. 


Öğrenci Konseyi Seçim Esasları için tıklayınız