Duyurular

Üniversitemiz  2021-2022  eğitim  -  öğretim  güz  yarıyılında  ders  kaydı  yaptıramayan  öğrencilere 13-15  Ekim  2021  tarihleri  arasında  mazeret  hakkı  verilmesine  Üniversitemiz  Senatosunun  07/10/2021 tarihli ve 21  sayılı  toplantısında  karar  verilmiştir.