Duyurular

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersi Verecek Öğretim Üyesi

ESMS 067

Güneş Enerjisi Uygulamaları

Prof. Dr. Gamze GENÇ

ESMS 033

Rüzgar Enerjisi Sistemleri

Prof. Dr. M. Serdar GENÇ

ESMS 008

Yakıtlar Yanma

Prof. Dr. Nesrin KAYATAŞ DEMİR

ESMS036

Hidrojen Enerjisi ve Sistemleri

Doç. Dr. Gülşah ELDEN

ESMS 026

Kömür Teknolojisi

Doç. Dr. Gülşah ELDEN

ESMS 049

Hibrid Elektrikli Araç Teknolojisi

Doç. Dr. M. Fatih KAYA

ESMS 024

Enerji Sistemlerinin Tasarımı ve Optimizasyonu

Dr. Öğr. Üy. S. Buğra SELÇUKLU

ESMS 027

Su Enerjisi ve Sistemleri

Dr. Öğr. Üy. H. Hakan AÇIKEL

ESMS 034

Jeotermal Enerji

Dr. Öğr. Üy. H. Hakan AÇIKEL

MTH 002

BMS Tasarımına Giriş

Aspilsan - Ali Batuhan Demirci