Program Eğitim Amaçları

Enerji Sistemleri Mühendisliği Programının Eğitim Amaçları:

1.     Enerjinin kullanıldığı her yerde ihtiyaç duyulan nitelikte mühendis yetiştirmek.

2.     Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazandırarak, öğrencileri başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamak.

3.     Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisini kazandırmak.

4.     Öğrenci ve mezunların gerekli modern mühendislik, hesaplama ve sergileme donanımlarını uygulamalı olarak kullanabilecek becerilere sahip olmalarını sağlamak.

5.     Enerji sistemlerinin tasarımı, imalatı ve işletilmesi hakkında bilgi sahibi yapmak.

6.     Öğrencilerin lisansüstü ve yaşam boyu öğrenimin önemini algılamalarını sağlamak ve güçlü bir mühendislik altyapısı kazandırarak öğrencileri bu öğretimlere hazırlamak.