Özgörev & Özülkü

Bölüm Özgörevi

Enerji sistemleri mühendisliğinin özgörevi, sektörel enerji tüketimlerini ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılacağı alanları belirlemek, ihtiyaç duyulan nitelik ve miktarda enerji teminini araştırmak, konut ve sanayi sektöründe enerji etkinliğini artırma, enerji kayıplarını azaltma tekniklerini araştırmak, enerji sistemleri mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi kazanmış, Cumhuriyet'in temel ilkelerine ve evrensel etik değerlere sahip çıkan mühendisler yetiştirmektir.


Bölüm Özülküsü

Bilim ve teknolojide ileri düzeyde araştırma, uygulama ve bilimsel yayın yaparak dünya standartlarına ulaşmak, uluslararası nitelikte kaliteli ve her türlü donanıma sahip uygulamalı eğitim almış öğrenciler yetiştirmektir.