Aday Öğrenciler

Enerji Sistemleri Mühendisliği programı sektörel enerji tüketimlerini ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılacağı alanları belirleyen, ihtiyaç duyulan nitelik ve miktarda enerji teminini araştıran, konut ve sanayi sektöründe enerji kayıplarını azaltma tekniklerini ve enerji etkinliğini artırmak için çözüm getiren, bütün enerji kaynaklarının yeterli, verimli, ekonomik ve çevresel açıdan en uygun şekilde elde edilmesinden son kullanıcıya ulaştırılmasına kadar olan bütün süreçleri planlayan kişiyi yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Enerji Sistemleri Mühendisliği programı Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi içerisinde merkez kampüste yer almaktadır.

Bölümümüzde %100 İngilizce dolayıısyla kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Bu programın hazırlık sınıfında başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

Programda staj zorunluluğu bulunmaktadır. Öğrenciler teorik bilgilerini pratikle pekiştirmek amacı ile her biri 24 iş günü olmak üzere toplam iki dönem staj yapılır. Staj yapılacak kuruluş, öğrencinin stajı ile ilgili konularda üretim yapılan veya teknik hizmet verilen bir yer olmalıdır. Öğrenci stajlarını, staj komisyonlarının uygun göreceği işyerlerinde, yurt içinde veya yabancı bir ülkede çeşitli özel veya resmi kurum veya kuruluşlarda yapabilir.

Bölümümüzde %100 İngilizce Örgün Öğretim verilmektedir. Her eğitim-öğretim yılı en az iki dönem olmak (Güz ve Bahar) üzere 4 yıl eğitim verilmektedir. Bir dönem, dönem sonu sınavlarını da kapsamak üzere en az 17 haftadır. Ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Bir ders için her dönemde en az bir ara sınav (vize) ve yıl sonu (final) sınavı yapılır. Sınavların yapılış şekillerine ve sayılarına dersin ilgili öğretim üyesi teklifiyle bölüm kurulu karar verir.

Ham başarı puanı; yıl sonu (final) sınav puanının %60’ına, ara sınavların (vize) puan ortalamasının %40’ının eklenmesi ile bağıl not dönüşüm yöntemine göre hesaplanır. Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az CC veya daha yukarı olması gerekir.

Zorunlu olamamakla beraber özellikle bilgisayar destekli derslerde öğrenciler kendi bilgisayar ve materyalleri ile katılabilmektedirler. Uygulamalı laboratuvar derslerinde ise bölüm laboratuvarlarında bulunan cihaz ve sarf malzemeler kullanılmaktadır.

Eğitim öğretim sırasında mesleğin gerektirdiği herhangi bir kıyafet ve donanım malzemesi yoktur.

Devlet üniversitelerinde katkı paylarının devlet tarafından karşılanması nedeniyle, ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri bulunmamaktadır. Normal öğrenim süresini aşan öğrencilerden her yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlen örgün öğretim katkı payı miktarı tahsil edilir.

Program içeriği ve müfredat ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

“Erciyes Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi” kapsamında üniversitemizde kayıtlı öğrenciler ders saati dışındaki boş zamanlarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. Maddesine göre kısmi zamanlı, geçici olarak çalışabilmektedir ve maddi kazanç sağlamaktadırlar.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilere sunulan eğitim -öğretim bursunun yanı sıra üniversitemizin girişimleriyle çeşitli kuruluş ve kişiler tarafından öğrencilerimize burs verilmektedir. Burs vermek isteyen hayırseverlerle öğrenciler karşılıklı buluşturularak burs almaları sağlanmaktadır. Hayırseverler verdikleri bursları direk olarak öğrencilerin hesap numaralarına yatırmaktadırlar. Çeşitli Vakıflarca verilen özel bursların duyuruları Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz Burs Ofisince yapılmaktadır.

Erciyes Üniversitesi Öğrenci Sosyal Yardımlaşma Merkezi tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilerimize her Bahar-Güz dönemi olmak üzere, yılda iki defa giyim eşyası yardımı yapılmaktadır.

Üniversitemizin sunduğu yurt, burs, indirim vb. gibi imkanlar için ERÜ Aday Öğrenci Portalı’nı inceleyebilirsiniz.

Program akreditasyonu bulunmamaktadır.