Erasmus Anlaşmaları

# Ülke Logo Üniversite Adı (EN) Ana Dil İkinci Dil
1 FRANSA member Universite De Technologie De Belfort Montbéliard French English
2 MACARİSTAN member Debreceni Egyetem English Hungarian
3 PORTEKİZ member Instituto Politécnico De Coimbra Portuguese English