Erciyes Üniversitesi, , Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans programı, matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazandırarak, öğrencileri başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamayı, Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisini kazandırmayı ve bu amaçla gerekli modern mühendislik, hesaplama ve sergileme donanımlarını kullanabilecek becerilere sahip olmalarını sağlamayı, enerjinin elde edilme yöntemlerini açıklamayı, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelik ve miktarda enerji teminini araştırmayı, konut ve sanayi sektöründe enerji etkinliğini artırma, enerji kayıplarını azaltma tekniklerini araştırmayı, Türkiye'nin enerji potansiyeli üzerine çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.
Bölümümüzün eğitiminden memnun musunuz?


Copyright © 2011 - Tüm Hakkı Saklıdır - İzin alınmadan hiçbir veri kullanılamaz.