Duyurular


1.     Staj Konu Başlıkları

·        3 Fazlı Sistemlerde Bağlantı Şekilleri

·        PWM Devresi Tasarımı

·        Arduino ile ilgili çeşitli projeler

·        Kontrol Kumanda Devreleri

·        Kalıp Tasarımı

·        Montaj Tasarımı

·        CAD dosyasının CAM’inin çıkarılması

·        ANSYS, Comsol Multiphysics, OpenFoam, Nastran, Patran, Adams gibi analiz yazılımları ile analiz

·        Eklemeli Üretim yöntemleri ve uygulamaları

·        Öğrencinin kendisinin belirleyeceği imalat ve elektrikle ilgili, staj konusuyla alakalı bir konu başlığı.

2.     Staj Konu Başlıkları

·        Güneş enerjisi sistemi projelendirilmesi

·        Jeotermal enerji santrali kurulum planlaması

·        Doğalgaz enerji santrali kurulum planlaması

·        Güneş Enerjisi Sistemlerinde bulunan SCADA sistemindeki protokoller

·        Rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin maliyet analizi

·        Kompanzasyon ve ülkemizdeki uygulamalar

·        Rüzgar, güneş enerjisi potansiyeli optimizasyonları, üretim sistemleri ile ilgil optimazyonlar

·        Elektrik Makineleri ve elektrik makinelerinin Çeşitleri

·        Off-shore Rüzgar Enerjisi Santralleri

·        Şebekeden Bağımsız Çatı Güneş Enerjisi Santralleri

·        Şebekeye bağlı sistemler

·        Dalga Enerjisi

·        Mikroinverterler

·        Elektrik Santrallerinde bulunan ayırıcı, kesici, trafolar

·        Santrallerde yürürlükte olan yasal yönetmelikler

·        Enerji Depolama

·        Hibrit Sistemler

·        Akıllı Şebekeler

·        Öğrencinin belirleyeceği elektrik, elektrik-elektronik veya santral stajı ilgili, staj konusuyla alakalı bir konu başlığı.