Duyurular

REKTÖRLÜK DUYURUSU

30 Nisan 2020 tarihinde rektörlük ve eğitim-öğretim birim yöneticilerimizin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Uzaktan Öğretim Süreciyle İlgili;
  1. Uzaktan Öğretim yoluyla yürütülen derslerin arasınavlarının ödevlendirme şeklinde yapılması ve değerlendirilmesi,
  2. Pandemi durumuna göre yılsonu ve bütünleme sınavlarının online ya da yüzyüze şeklinde yapılmasına ilişkin kararın Mayıs ayı sonu itibariyle verilmesi, alınan karar çerçevesinde yılsonu ve bütünleme sınavlarının 6 Haziran-15 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılması,
  3. Yılsonu ve Bütünleme sınavlarının tamamlanmasının ardından şartların uygun olması ve ilgili onayların alınması durumunda 15 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında yaz okulunun yüzyüze ya da online ders formatında açılabilmesi,
  4. Tıp ve Diş ekimliği Fakülteleri dışında diğer birimlerimizdeki uygulamalı derslerin de uzaktan öğretim yoluyla derslerin bitiş tarihi olan 5 Haziran 2020 tarihine kadar yapılması,
  5. Uzaktan öğretim dersleri ve sınavları ile ilgili ayrıntılı açıklamaların ilgili birimlerimizin web sayfalarında yer alması ve güncel bir şekilde duyurulması kararları alınmıştır.
Eğitim-öğretim birimlerimizin akademik takvimlerinde 1-2 haftalık farklılık olmakla birlikte tüm birimlerimizde uzaktan öğretim sürecimiz 5 haziran 2020 tarihinde tamamlanmış olacaktır. Yukarıda belirtilen kararlar çerçevesinde uzaktan öğretim yoluyla yürütülen derslerin sınavlarıyla ilgili sürece girmiş bulunmaktayız. Aşağıda sınavlar ve bu sınavlara ilişkin hazırlık aşamalarıyla ilgili açıklamalar yer almaktadır:
ARASINAVLAR
Arasınavlar ödevlendirme şeklinde yapılacak ve değerlendirilecektir. Bu amaçla uzaktan öğretim portalı “erudm.erciyes.edu.tr” üzerinden 4 Mayıs-8 Mayıs 2020 tarihleri arasında her bir ders için ödev duyuruları yapılmış olacaktır. Ödevlerin son teslim tarihi 31 Mayıs 2020 olarak belirlenmiş olup, öğrencilerin bu tarihe kadar ödevlerini elektronik ortamda teslim etmeleri gerekmektedir. Ödev dosyalarının teslimi konusunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız öğretim elemanlarımıza kolaylık olması amacıyla öğretim elemanlarımız için kota sınırlaması olmayan geçici e-posta hesapları oluşturarak hesaplar ile ilgili ayrıntıları öğretim elemanlarımızla paylaşacaktır. Böylece şu anda kullanılan e-posta hesabıyla karışmadan ödev teslimi amaçlı tanımlanacak e-posta adresleri öğrencilere ödev gönderim adresi olarak bildirilebilecek ve bu e-posta adresleri üzerinden ödev teslimi alınabilecektir. Bu alternatif bir yöntem önerisi olup, bunun dışında öğretim elemanlarımızın tercihi doğrultusunda farklı yöntemlerle ödev teslimi konusunda öğrenciler yönlendirilebilir. Uzaktan öğretim portalında derslere katılan öğrencilerle ilgili raporlandırmaların kontrol edilip, derse katılım sağlamayan öğrencilere e-posta adresleri üzerinden bilgilendirme yapılıp, ödevleri e-posta üzerinden gönderilmiş olmalıdır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı da ayrıca bu öğrencilere sms yoluyla bilgilendirme yapacaktır.
YILSONU ve BÜTÜNLEME SINAVLARI
Yukarıda belirtildiği gibi pandemi durumuna göre yılsonu ve bütünleme sınavlarının online ya da yüzyüze şeklinde yapılmasına ilişkin kararın Mayıs ayı sonu itibariyle verilmesi, alınan karar çerçevesinde yılsonu ve bütünleme sınavlarının 6 Haziran-15 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılması kararlaştırılmıştır. Belirtilen sınavların online yapılması durumu hazırlık gerektiren bir süreçtir. Bu amaçla önümüzdeki günlerden itibaren bu hazırlık sürecine geçilecek ve bu süreci yürütecek birimimiz olan ERUZEMtarafından öğretim elemanlarımıza ulaşılarak online sınavlar için soru-cevap materyallerinin nasıl hazırlanıp teslim edilmesi gerekeceği konularında ayrıntılı bilgilendirme yapılacak ve süreçle ilgili hazırlık takvimi paylaşılacaktır. Böylece mayıs ayı sonunda pandemi durumuna göre online sınav kararı çıkması ihtimaline karşı gerekli hazırlıklar tamamlanmış olacaktır.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
Rektörlük