Duyurular

Bölümümüz doktora öğrencisi Beyhan Akarsu, Prof.Dr. Mustafa Serdar Genc danışmanlığında devam etmekte olduğu "HİBRİT YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ İLE ELEKTRİK VE HİDROJEN ÜRETİMİNİN OPTİMİZASYONU" isimli doktora tezi için TÜBİTAK 2211-C Öncelikli Alanlar Programı kapsamında burs almaya hak kazanmıştır..


Öğretim üyemizi ve öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.